2019 - 10 - 28

 

BIEŻĄCE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU D-I-AM-ON-D:
 

Szanowne Diamenty,

z przyjemnością przedstawiamy Wam kilka bieżących informacji dotyczących Projektu D-I-AM-ON-D:

 

1.) Ze wlędu na bardzo ciepłe przyjęcie - za co serdecznie Wam dziękujemy - naszej metody uszlachetniania Curriculum Vitae (CV) zdecydowaliśmy, aby od 1-go listopada 2019 roku tzw. blind index (dwupoziomowy) w usłudze FIVE STAR CV stał się odrębnym, dodatkowo płatnym rozwiązaniem.

Nie dotyczy to zleceń, które pojawią się w koszyku zamówień przed końcem bieżącego miesiąca (nawet jeżeli weryfikacja Waszego zgłoszenia zakończy się dopiero na początku listopada).

Więcej na ten temat niebawem w zakładce OFERTA. 

 

2.) Niestety po raz kolejny zmuszeni jesteśmy przesunąć termin zainicjowania naszych działań poza Warszawą. Przepraszamy.W Polskę idziemy dopiero w styczniu 2020 roku.

MASTER INTERVIEW oraz bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami w projekcie D-I-AM-ON-D, póki co, wciąż nie może nasycić się, wygłodniała narzędzi skutecznie pacyfikujących działania służb HR, Warszawa.

3.) Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za to, że do Projektu D-I-AM-ON-D chętnie rekomendujecie swoich znajomych. Tym niemniej, nawet Wasz "serdeczny przyjaciel", "pewny gość" czy "równy kolega" muszą przejść naszą weryfikację. Bazujemy bowiem na impulsingowych technikach HH dających nam idealny ogląd na umocowanie rynkowe aplikującego. Nawet jeśli mowa tylko(?) o "zawsze idealnych CV". 

Przypominamy również, że w projekcie mogą wziąć udział tylko osoby zatrudnione w spółkach o ugruntowanej pozycji rynkowej (nie dotyczy to managerów zatrudnionych na tzw. kontrakcie menedżerskim).

 

4.) Ponieważ weryfikacja kandydatów do projektu D-I-AM-ON-D jest dość złożona, a mimo to wciąż pozostaje BEZPŁATNA, aplikujący, który zgłosi swój akces, a nie zainicjuje działań w naszym projekcie w ciągu 14. dni od pozytywnej weryfikacji, zostanie definitywnie usunięty z naszych baz danych.*

 


UWAGA! *

Osoba taka nie weźmie udziału również w żadnym z innych naszych przedsięwzięć zarówno rekrutacyjnych, jak i szkoleniowych.


© 2020 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved. Created by REAL PASSION.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

woj. mazowieckie

Polska                                               

___________________________________________________________________

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951,

EURO NIP: PL 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004