Marek

Kucharski

 

CFO /

MANAGER DS. FINANSOWYCH

 

Nadrzędną cechą Marka jest umiejętność antycypowania – tak rokujących scenariuszy stawianych przed zaawansowanymi modelami biznesowych, jak i (co wręcz ważniejsze) - potencjalnych zagrożeń rynkowych. Jest to o tyle ważne, że Marek specjalizuje się we wprowadzaniu nowych podmiotów na rynek i kierowaniu nimi w początkowym stadium ich rynkowego rozwoju.

Powyższa cecha ma solidne umocowanie w doskonałym rozpoznaniu zagadnień związanych z zaawansowaną analityką finansową oraz znakomitą umiejętnością tworzenia analiz fundamentalnych spółek.
 


 

Marek jest niewyczerpalnym źródłem inspiracji. Jego podejście „zawsze musi znaleźć się dobre rozwiązanie” bardzo pozytywnie działa na ludzi wokół.

Rozmowy z Markiem na temat teologii i filozofii są wyjątkowo wciągające...

 

 

© 2024 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved. Created by REAL PASSION.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

woj. mazowieckie

Polska                                               

___________________________________________________________________

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951,

EURO NIP: PL 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004