2019 - 06 - 21

 

KILKA BIEŻĄCYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU D-I-AM-ON-D:
 

1.) Projekt D-I-AM-ON-D przeznaczony jest TYLKO DLA KADR ŚREDNIEGO ORAZ NIŻSZEGO SZCZEBLA. W drodze wyjątku zaakceptujemy prezesów lub członków zarządu niewielkich spółek z o.o. Prezesi oraz zarządy dużych, rozpoznawalnych spółek publicznych i niepublicznych mogą wziąć udział tylko w ekskluzywnym Ex. / Co. SHOWTIME (The Art of WINterviewing) dostarczanym przez firmę MAGNUS Consulting.

 

2.) Weryfikacja aplikujących kandydatów do projektu D-I-AM-ON-D jest BEZPŁATNA. Tym niemniej jest jednorazowa i - co ważniejsze - ostateczna. Innymi słowy, jeżeli w chwili obecnej powiemy aplikującemu NIE, nie będzie on(a) miał(a) prawa wzięcia udziału w projekcie już nigdy. (To nasza autorska metoda badania percepcji kandydatów, oparta o tzw. HH Impulsing).

3.) Pracownicy zatrudnieni w strukturach firm / organizacji posiadających status Klienta firmy MAGNUS Consulting Sp. z o.o. mogą wziąć udział w Projekcie D-I-AM-ON-D najwcześniej po 12 miesiącach* od czasu zakończenia ostatniego zlecenia.

 

Jeśli nie jesteś pewien/-na kiedy taki moment nastąpił, poinformujmy Cię o tym. Dbamy bowiem o formalno - prawną stronę uczestnictwa w naszym projekcie.

 

UWAGA! *

W przypadku szkolenia NO ENTRY! okres ten może być dłuższy i wynikać wprost z zawartych umów.


© 2020 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved. Created by REAL PASSION.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

woj. mazowieckie

Polska                                               

___________________________________________________________________

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951,

EURO NIP: PL 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004