INFO-NEWS

BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

 

INFO-NEWS

Sekcja INFO-NEWS poświęcona jest najnowszym wydarzeniom związanym z Projektem D-I-AM-ON-D.

Oprócz szczegółów związanych z tournee naszych konsultantów po kraju, zamieszczać będziemy linki do ciekawych artykułów prasowych (nie tylko naszego autorstwa), ale również webinary, ankiety itd.

 

 

21 - 06 - 2019

 

KILKA BIEŻĄCYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU D-I-AM-ON-D:
 

1.) Pracownicy zatrudnieni w strukturach firm posiadających status Klienta spółki MAGNUS Consulting mogą aplikować do projektu D-I-AM-ON-D najwcześniej po 12 miesiącach od czasu zakończenia ostatniego zlecenia.

UWAGA!

W przypadku szkolenia NO ENTRY! okres ten może być dłuższy i wynikać wprost z zawartych umów.

 

2.) Projekt D-I-AM-ON-D przeznaczony jest TYLKO DLA KADR ŚREDNIEGO ORAZ NIŻSZEGO SZCZEBLA. W drodze wyjątku zaakceptujemy prezesów lub członków zarządu niewielkich spółek z o.o. Prezesi oraz zarządy dużych, rozpoznawalnych spółek publicznych i niepublicznych mogą wziąć udział tylko w ekskluzywnym Ex. / Co. SHOWTIME (The Art of WINterviewing) dostarczanym przez firmę MAGNUS Consulting.

 

3.) Weryfikacja aplikujących kandydatów do projektu D-I-AM-ON-D jest BEZPŁATNA. Tym niemniej jest jednorazowa i - co ważniejsze - ostateczna. Innymi słowy, jeżeli w chwili obecnej powiemy aplikującemu NIE, nie będzie on(a) miał(a) prawa wzięcia udziału w projekcie już nigdy.

(To nasz autorski model badania percepcji kandydatów, oparty o tzw. HH Impulsing).

 

 


 

20 - 05 - 2019