NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

I ODPOWIEDZI

 

 (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

FAQ

 

 

 • Pytania PODSTAWOWE (TAK / NIE)

   

  Czy w Projekcie D-I-AM-ON-D mogą wziąć udział Polacy zatrudnieni w korporacjach działających poza Polską? NIE
  Czy mogę poprosić o wyjaśnienie nieznanych mi terminów, np.: blind index, IF-Q, paleta sprzeciwów, formuła "czwórek" itd., przed przystąpieniem do projektu?  NIE
  Czy możliwa jest zmiana formuły zajęć spotkania: z FACE-2-FACE na ON-LINE lub odwrotnie? NIE
  Czy otrzymam materiały? NIE
  Czy wystawiacie faktury VAT? TAK
  Czy mogę wziąć udział razem z inną osobą? NIE
  Pozostałe kwestie. Napisz!

   

 • Jaki jest najkrótszy czas od zainicjowania kontaktu do nawiązania współpracy z Wami?

   

  1.) Jeżeli skontaktujesz się około południa, potencjalnie jeszcze tego samego dnia w godzinach popołudniowych, wieczorem lub nawet nocą możemy podjąć wspólne działanie.

  2.) Jeżeli skontaktujesz się po godzinie 17-tej, współpracę możemy zainicjować dopiero kolejnego dnia, po godzinie 12-tej.

   

  Powyższa sytuacja dotyczy pierwszego kroku w budowaniu relacji między nami.

  W przypadku kontynuacji współpracy, opisana powyżej przerwa nie jest niezbędna.

   

  UWAGA!

  Usługi: EXPRESS oraz NIGHT-EXPRESS dostępne są tylko dla Osób, które poznaliśmy wcześniej w krokach opisanych w pkt.: 1.) lub 2.).

   

 • Czy dysponujecie gotowymi szablonami CV?

   

  Tak! Ale…

  Wychodzimy z założenia, że zarabianie na czymś, co w sieci jest dostępne za darmo (w porywach za 1 euro lub 1 dolara) jest co najmniej niestosowne, biorąc pod uwagę elegancję w biznesie.

  To nasz ogląd na aseptykę biznesową.

   

  Jednocześnie mniej koncentrujemy się na estetyce samego dokumentu, zdecydowanie przesuwając akcent w stronę zagadnień merytorycznych.

   

 • Czy możecie napisać za mnie moje CV?

   

  Nie!

  Musimy otrzymać zarys Twojego CV, a następnie w trakcie rozmowy pozyskać od Ciebie niezbędne informacje (nazwy, daty, kontekst zdarzeń w Twoim życiorysie itd.) do jego mistrzowskiej obróbki.

   

  Wyjątek stanowi sytuacja, w której to relatywnie dużo informacji znajdziemy na Twoim profilu w LinkedIn lub GoldenLine.

   

 • Czy w Projekcie D-I-AM-ON-D mogą wziąć udział obcokrajowcy - managerowie zatrudnieni w strukturach zachodnich korporacji działających w Polsce?

   

  Tu odpowiedź jest bardziej złożona, ale generalnie sprowadza się do dwóch kwestii:

   

  1.) jakości managera,

  2.) jakości korporacji.

   

 • Czy mogę poprosić o Wasze referencje?

   

  Absolutnie nie!

   

  Podobnie zresztą, jak i Ty nie zgodziłbyś się na ujawienie faktu, że Twoja nowopoznana, niszowa, bardzo szeroka wiedza, zamiast w ciągu kilku (-nastu) lat, została zdobyta w ciągu... kilku (-nastu, -dziesięciu) godzin.

   

  Ponadto uznajemy, że publikowanie (z założenia) „ciepłych słów” autorstwa „Pani Halinki – księgowej” lub „Pana Grzegorza – wybitnego informatyka” jest prześmieszne, a wręcz kompromitujące, i to bynajmniej nie dla Pani Halinki i Pana Grzegorza.

   

  Jednocześnie stosujemy amerykańskie podejście, które zakłada wprost, że sprawdzanie referencji jest wysoce irracjonalne. 

  Jeśli bowiem sam nie jesteś w stanie ocenić jakości projektu na bazie jego opisu, tym bardziej przerośnie Cię on na etapie jego dogłębnego poznawania.

   

  UWAGA!

  Niebawem na naszym BLOG'u pojawi się artykuł autorstwa jednego z naszych konsultanów na temat referencji / rekomendacji, w którym to szerzej omówione zostaną kwestie zasadności oraz metody ich sprawdzania.

   

 • Jaką mam pewność, że projekt charakteryzuje się odpowiednią jakością?

   

  Do tej pory w projekcie Executive Coaching SHOWTIME wzięło udział już ponad 250 najwyższej klasy managerów, nabywając rozwiązanie tylko na bazie wskazań / rekomendacji (tzw. marketing szeptany) dotychczasowych, znanych Im osobiście, uczestników.

  Co więcej, nie tylko nie zamieściliśmy żadnego ogłoszenia, ale wręcz stosowaliśmy mechanizm odrzucenia osób, u których nie dostrzegaliśmy potencjału. 

   

  Ponadto, niczym nie ryzykujesz, bowiem Projekt D-I-AM-ON-D składa się z wielu etapów. Już na pierwszym z nich (najtańszym) przekonasz się, że masz do czynienia z zawodowcami. 

   

  UWAGA!

  Niebawem sukcesywnie zaczną pojawiać się arytykuły naszych konsultanów na BLOG'u, które z pewnością rozwieją wszelkie Twoje wątpliwości.

   

 • W jakich językach realizowany jest Projekt D-I-AM-ON-D?

   

  Projekt D-I-AM-ON-D realizowany jest w następujących językach:

   

  1.) polski,

  2.) angielski (amerykański),

  3.) niemiecki,

  4.) hiszpański.

   

  Przeprowadzenie zajęć w języku innym niż polski wiąże się z dodatkowym kosztem rzędu 20%.

   

  UWAGA!

  Sugerujemy rozważną decyzję dotyczącą wyboru języka.

  Bowiem jakkolwiek istnieje możliwość poprowadzenia zajęć w języku obcym polskim managerom, o tyle - ze względu na skomplikowaną nomenklaturę - opcja ta sugerowana jest tylko osobom znajacym dany język perfekcyjnie. 

   

 • W jakich miastach realizowane są zajęcia?

   

  Projekt w formule FACE-2-FACE realizowany jest przede wszystkim w Warszawie.
  Ponadto zajęcia realizowane są w innych dużych polskich miastach: Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Gdańsk, Rzeszów, Lublin, Białystok, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin.

   

  Spotkania w lokalizacjach innych niż Warszawa (sześć ostatnich miast) realizowane są rzadko - mniej więcej raz na kwartał.

   


  SZCZEGÓŁOWY PLAN SPOTKAŃ ZAWSZE ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE INFO-NEWS LUB NA NASZYM FACEBOOK'OWYM FAN-PAGE'u.


   

  UWAGA!

  Opisana powyżej częstotliwość spotkań nie dotyczy rozwiązań z najwyższej półki, tj.: Ex./Co. SHOWTIME oraz Ex./Co. CEO's CASE.

  Tu usługi mogą być zrealizowane również w trybie EXPRESS.

  Nie gwarantujemy jednak dostępności naszych amerykańskich konsultantów.

   

 • Czy w projekcie mogą uczestniczyć firmy (lub inne osoby prawne)?

   

  Nie, nie mogą.

  Tym niemniej, mogą skorzystać z najbardziej zaawansowanego narzędzia Ex./Co. SHOWTIME (po zakończeniu którego mogą wręcz nabyć gotowe opisy modeli HGI wraz z ich interpretacją). Więcej informacji znajdziesz w zakładce DLA FIRM.

   

  UWAGA!

  W tym przypadku, prosimy jednak o kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej firmy MAGNUS Consulting Sp. o.o. (posiadacza praw własności intelektualnej [IP - intellectual property] do większości oferowanych tutaj rozwiązań).

   

 • Czy mogę wziąć udział w projekcie, jednak nie uczestnicząc w nim od początku, a od bardziej zaawansowanych etapów?

   

  Praktycznie jest to niemożliwe. Poza ścieżką wskazań ze strony alumnów Ex./Co. SHOWTIME spółki MAGNUS Consulting.

  Ale… przy naszych otwartych umysłach, pewne odstępstwa są dopuszczalne.

   

  Uwielbiamy ludzi niebanalnych. Zatem, zaskocz nas, a zyskasz więcej! 

   

  UWAGA!

  Nie można nabyć Ex./Co. SHOWTIME ani Ex./Co. CEO's CASE bez podania nazwiska chociażby jednego z uczestników tych przedsięwzięć.

   

 • Czy otrzymam certyfikat ukończenia projektu?

   

  Oczywiście, że nie!

   

  Dlaczego?

  Bo nie powinieneś się nim chwalić. Podobnie zresztą jak faktem zdobycia tak sekretnej wiedzy, w tak dynamiczny i nieco sztuczny sposób.

   

 • Czy stosujecie zniżki dla osób deklarujących gotowość przejścia przez wszystkie fazy projektu?

   

  Jesteśmy otwarci.

  Możemy zatem negocjować.

   

  Tym niemniej o wspomnianej powyżej ewentualności możemy mówić dopiero po trzecim etapie tj. MASTER INTERVIEW, bowiem dopiero ta faza daje nam możliwość dokonania pełnej oceny potencjału managera. 

 

 

 

 

 

© 2024 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved. Created by REAL PASSION.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

woj. mazowieckie

Polska                                               

___________________________________________________________________

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951,

EURO NIP: PL 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004