D-I-AM-ON-D


 

Przez ostatnich 18 lat spółka MAGNUS Consulting dostarczyła swoje

niszowe rozwiązania najwyższej kadrze menedżerskiej w randze: dyrektorów,

prezesów oraz członków rad nadzorczych największych polskich oraz międzynarodowych korporacji

– w linii VIP oraz ponad 80. korporacjom – w linii Corpo.

 

Aby oddać skalę działania naszej spółki warto podeprzeć się przykładem warszawskich blue chip'ów

(największych spółek wchodzących w skład indeksu WIG-20).

Prezesi i/lub wręcz całe zarządy aż ośmiu spośród elitarnej dwudziestki skorzystali z naszych rozwiązań.

Z kolei w niektórych branżach, na 10 liderujących firm, przeszkoliliśmy aż 7–8 vice-/prezesów.

 

 

SPECJALIZUJEMY SIĘ W USZLACHETNIANIU EKSPOZYCJI KADRY MENEDŻERSKIEJ.

PRZEFORMATOWALIŚMY MYŚLENIE I UZBROILIŚMY NARZĘDZIOWO JUŻ

394

MANAGERÓW Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI.

BYĆ MOŻE TERAZ CZAS I NA

CIEBIE

 

 

 

 

 

PRZEŁOMOWOŚĆ

 

 

Do tej pory ŻADNA INNA FIRMA konsultingowa w Polsce (najprawdopodobniej również w Europie) nie dysponowała, a co za tym idzie - nie dostarczała managerom komercyjnie pełnego onarzędziowania wykorzystywanego w trakcie interview, będącego na co dzień w posiadaniu wszystkich największych światowych firm headhunterskich - executive search (tzw. Major 6).

 

Nawet najlepsza spośród elitarnej TOP-6 firm executive search dysponuje co najwyżej około 60% narzędzi oferowanych przez nas w Projekcie D-I-AM-ON-D.

 

JAKOŚĆ

 

 

Dysponujemy pełnym, stale uaktualnianym oraz uszlachetnianym zestawem narzędzi oraz technik. ZAPEWNIAMY, że jesteśmy w posiadaniu każdego(!), niezależnie jak wysoce zaawansowanego zestawu pytań, metodologii, strategii blokady itd.

Co więcej, oprócz narzędzi eliminujących potencjalne błędy, które mogą być udziałem aplikującego w trakcie interview posiadamy wszystkie ciągi logiczne, schematy HGI, metody przekierowań i – co ważniejsze – dysponujemy całym zestawem tzw. technik podbicia, służących wyniesieniu ekspozycji biznesowej aplikującego na poziom wręcz mistrzowski.

 

 

 

EKSKLUZYWNOŚĆ

 

 

Mocno LIMITUJEMY udział uczestników korzystających z naszych rozwiązań, skrupulatnie sprawdzając, komu je udostępniamy. Poza dwoma podstawowymi rozwiązaniami (Career Zoom, Five-Star***** CV), usługi zaawansowane - ze względu na delikatność materii - dostarczamy tylko na bazie rekomendacji dotychczasowych uczestników lub w oparciu o naszą własną metodykę weryfikacji potencjalnych Diamentów.

Decyzja ta jest arbitralna.

 

POUFNOŚĆ

 

 

GWARANTUJEMY, że naszych tzw. narzędzi blenderskich (poprawiających ekspozycję kandydata) nie jest w stanie zidentyfikować żaden headhunter, ani dyrektor personalny działający w Polsce (poza tymi, którym osobiście przekazaliśmy naszą wiedzę).

Zapewniamy, że do dziś żaden konsultant executive search (headhunter) nie wie, który z managerów, którego sam zarekomendował klientowi, zwyczajnie... rozegrał z nim inteligentną partię.

 

 

VALUE ADDED.png

OBALAMY MITY

 

 

Tzw. "bycie sobą" w trakcie interview

 

Nie tylko nie jesteśmy zwolennikami, ale wręcz odrzucamy promowany na rynku model gloryfikujący tzw. bycie sobą w trakcie interview, uznając go zwyczajnie za nielogiczny i wynikający wprost z braku podstawowej wiedzy w tej materii. Hołdujemy zasadzie, że w biznesie najważniejsza jest skuteczność i pragmatyzm. Wychodzimy z założenia, że nie ma absolutnie niczego złego w dążeniu managera do poprawiania swojej biznesowej ekspozycji, nawet "nieco" na skróty. Problem leży zupełnie gdzie indziej! A mianowicie tam, gdzie służby HR – z założenia kompetentne do identyfikowania tego typu postaw u aplikujących kandydatów – zupełnie nie wiedzą, jak je zweryfikować.

SKUTECZNIE WYKORZYSTAMY TO NA TWOJĄ KORZYŚĆ.

 

Przybliżamy wiedzę z zakresu najnowszych, najbardziej zaawansowanych, ale i najskuteczniejszych technik perswazyjnych i manipulacyjnych. Jeśli nie godzisz się na ich poznanie (i późniejsze stosowanie), szczerze odradzamy udział w naszym projekcie. Pamiętaj jednak, że wówczas za każdym razem to TY padał będziesz ofiarą zabiegów dokonywanych na Tobie.

Tym niemniej faktycznie pozostaniesz nad wyraz "naturalny". 

 

 

"Sprawdzanie kompetencji" podczas interview

 

W czasie, kiedy wyżyną merytoryki w "czytaniu" kandydatów do pracy jest rzekomo podchwytliwe pytanie „co chciałby Pan/-i robić za 5 lat?” (skądinąd pytanie wypełnione po brzegi wyjątkową jałowością; znajdujące zastosowanie tylko w jednym kontekście, w którym… praktycznie nigdy nie jest zadawane), my pokażemy Ci zaawansowane, wielokrotnie złożone tzw. ciągi logiczne.

Headhunterzy tzw. amerykańskiej szkoły, posiadając Twoje CV, mogą dokonać bardzo zaawansowanego kontestowania tez zestawionych w dokumencie. Z kolei ci o europejskiej proweniencji co najwyżej... biernie potwierdzą zapisy zawarte w aplikacji.

Wskażemy Ci metodę rozróżniania osób, których "onarzędziowanie" jest ponad rynek i dobierzemy odpowiednie instrumentarium z obszaru tzw. technik podbicia. 
Z NAMI SPACYFIKUJESZ NAJWYBITNIEJSZYCH HEADHUNTERÓW.

 

Naszym udziałem nigdy nie będą „głębokie ekspertyzy” na temat właściwego rozmiaru czcionki na CV. Podobnie zresztą jak rozważania na temat efektywności body language. Zresztą do dziś nie wiemy, czy w trakcie interview lepiej jest założyć prawą nogę na lewą, czy odwrotnie…

 

 

Szablonowe, wielobarwne CV

 

Szanując "doradztwo" koncentrujące się na: właściwie dobranym rozmiarze czcionki, perfekcyjnie zestawionej kolorytyce CV, my oferujemy coś zupełnie innego - najbardziej zaawansowaną merytorykę: z tzw. blind index'em - na czele.

Tworzymy profesjonalne CV w konwencji "czwórek", które są niekwestionowalne przez profesjonalnych headhunterów i działy HR. Całość "head'ujemy" i re-modelujemy na formułę projektową.

Zdecydowanie odrzucamy "modne", kolorowe quasi - profesjonalne CV wypełnione prostą i bezużyteczną treścią.

Tak, jak od pewnej (czyt.: wysokiej) kwoty samochód kupuje się w eleganckim czarnym kolorze, tak od stanowiska managerskiego, CV nie powinno bawić czytającego ten dokument.

Gdyby prawdą było to, że wielobarwne CV gwarantuje zdobycie pracy, prezesami największych światowych korporacji byliby... wybitni graficy komputerowi. 

TWORZYMY DOKUMENTY W FORMULE NAJBARDZIEJ POŻĄDANEJ PRZEZ ŚWIATOWYCH HEADHUNTERÓW.

 

Jednocześnie nie mamy sumienia, by pobierać opłatę za gotowe szablony CV, które w wersji edytowalnej, bez większych przeszkód można kupić w sieci za symbolicznego dolara albo wręcz pozyskać... za darmo.

A ich mnogość wręcz zaskakuje.

 

 


WIĘCEJ NA BLOGU


 

 

Jakość pamięta się dłużej niż cenę.
                                                                                    ALDO GUCCI

 

 

 

© 2023 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved. Created by REAL PASSION.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

woj. mazowieckie

Polska                                               

___________________________________________________________________

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951,

EURO NIP: PL 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004