DLA KOGO?

Projekt D-I-AM-ON-D przeznaczony jest dla kadr niższego i średniego szczebla, które dążą do poprawienia własnej ekspozycji biznesowej (nie tylko w trakcie interview).

 

 

 Kto może
wziąć udział w
Projekcie D-I-AM-ON-D?

 

       Każdy, kto dąży do:

 • posiadania perfekcyjnie przygotowanych dokumentów aplikacyjnych;
 • wyeksponowania własnych atrybutów w biznesowych portalach networkingowych (LinkedIn, GoldenLine);
 • poprawienia (czyt. wyniesienia) własnej ekspozycji w trakcie interview o pracę do poziomów mistrzowskich;
 • świadomego kontrolowania przebiegu interview, zgodnie z własnym zamysłem;
 • poznania wyszukanych i skutecznych technik operacyjnych headhunterów.           

 

            

Kto nie może
wziąć udziału w
Projekcie D-I-AM-ON-D?

 

       Bezwarunkowo nie mogą wziąć udziału:

 • osoby bez uaktualnionego profilu biznesowego w serwisach: LinkedIn lub GoldenLine;
 • studenci studiów dziennych (niebawem uruchomiony zostanie odrębny program dla tej Grupy „Greeny Teeny” realizowany przez podmiot zależny RASANA ONE Sp. z o.o.);
 • przedstawiciele innych firm doradczych (celowo nie piszemy „konkurencyjnych”, bo w obszarze oferowanych przez nas usług, na polskim rynku, takowych po prostu nie ma);
 • pracownicy zatrudnieni w strukturach organizacyjnych firm mających status Klienta firmy MAGNUS Consulting Sp. z o.o. (jeśli nie jesteś pewny /-a, czy np. zarząd Twojej  firmy skorzystał z naszych usług, poinformujemy Cię o tym; niemniej nie dotyczy to sytuacji, w której to prezes / dyrektor nabył produkt indywidualnie (prywatnie) w tzw. linii VIP);
 • osoby pozostające bez pracy dłużej niż pół roku (w nielicznych przypadkach gotowi jesteśmy rozszerzyć ten okres do 1 roku);
 • osoby, którym – według naszej oceny – oferowane przez nas rozwiązania nie będą przydatne (pracownicy o zbyt skromnym doświadczeniu zawodowym lub pracujący tylko na rzecz jednego pracodawcy, nawet jeśli piastują funkcje kierownicze);
 • osoby nie akceptujące warunków uczestnictwa naszego Regulaminu Projektu D-I-AM-ON-D;
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (poza managerami zatrudnionymi na podstawie tzw. kontraktu managerskiego).

 


 

UWAGA!

    Uzurpujemy sobie prawo do nieudostępniania naszych usług

BEZ PODAWANIA POWODU.

 

 

 

© 2024 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved. Created by REAL PASSION.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

woj. mazowieckie

Polska                                               

___________________________________________________________________

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951,

EURO NIP: PL 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004