DLA FIRM

W Projekcie D-I-AM-ON-D oferujemy dwa rozwiązania przeznaczone dla firm: Indywidualny Program Outplacementu Managerskiego (IPOM) oraz Executive Coaching - ShowTime.

 

 

 

 

Outplacement

 Indywidualny (IPOM)

 

Rachunek ekonomiczny oraz coraz silniejsza konkurencja sprawiają, że pracodawcy zmuszeni są właściwie reagować na zmiany w otoczeniu biznesowym. Tym samym, powinni nauczyć się podejmowania niepopularnych w odbiorze, acz uzasadnionych ekonomicznie, decyzji. Zwolnienia przestały już być synonimem porażki.

 

Nasz autorski Indywidualny Program Outplacementu Managerskiego (IPOM) wzbogacony jest o Ex./Co. SHOWTIME oraz tzw. centrum wiedzy.

Podczas realizacji IPOM przedstawiamy niuanse oraz pułapki najczęściej spotykane podczas interview. Uczymy nowoczesnych metod autoprezentacji, zaawansowanych narzędzi perswazyjnych oraz manipulacyjnych opartych o najbardziej skuteczne tzw. techniki przekierowań, skomplikowane palety sprzeciwów itd.

Następnie wszystkich uczestników objętych programem outplacementu rekomendujemy naszym Klientom, analizując jednocześnie opinię zwrotną na temat potencjału poszczególnych kandydatów.

Większość uczestników IPOM dysponować będzie co najmniej tak szeroką wiedzą dotyczącą interview, jak szefostwo komórki HR, które oddeleguje pracownika do naszego projektu. Zapewniamy!

 

Należy jednak pamiętać, że program Outplacement’u nie jest obowiązkiem pracodawcy; jest raczej formą profesjonalnego podsumowania pewnego etapu kariery zawodowej i próbą nakreślenia alternatywy rynkowej dla beneficjenta.

Poprzez Outplacement, czyli kompleksowy system wsparcia MAGNUS Consulting pozwala organizacji zachować wizerunek pracodawcy renomowanego, jednocześnie budzącego zaufanie na rynku.

 

Executive Coaching

 ShowTime

 

Executive Coaching SHOWTIME (The Art Of W-INterviewing) to jedno z trzech najbardziej zaawansowanych rozwiązań oferowanych przez firmę MAGNUS Consulting.

Rozwiązanie dostępne jest w dwóch wersjach: VIP Line oraz CORPO. Zawartość obu programów w około 70% jest identyczna, ale zasadnicza różnica sprowadza się do orientacji (nastawienia). Wersja VIP Line dostępna jest tylko dla menedżerów poszukujących pracy, a merytorycznie zorientowana jest na imponowanie własną kandydaturą prowadzącym interview: headhunterom, służbom HR, decydentom.

Z kolei wersja CORPO. nakierowana jest odwrotnie - na demaskację postaw opartych o tzw. blending (sztuczne poprawianie rzeczywistości) i jest przeznaczona dla zarządów firm oraz służb HR.

 

Ex./Co. ShowTime charakteryzuje się wysoką tzw. wartością dodaną. Gwarantujemy, że żadnego z narzędzi nie można znaleźć ani w sieci, ani w żadnej publikacji. CAŁOŚĆ JEST ABSOLUTNIE PRZEŁOMOWA I OBALA DOTYCHCZAS ZNANE PRAWDY.

W odróżnieniu od wersji VIP Line, w opcji CORPO., po zakończonych warsztatach firmy mogą nabyć gotowy przewodnik wraz z opisami modeli HGI oraz ich interpretacją.

 

 


 

Zapraszamy na spotkanie przy mocnej kawie.

Prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy firmy MAGNUS Consulting.

 

MAGNUS Consulting

 

 

© 2024 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved. Created by REAL PASSION.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

woj. mazowieckie

Polska                                               

___________________________________________________________________

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951,

EURO NIP: PL 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004