BLOG

Artykuły autorstwa naszych konsultantów zawierać będą przełomowe tezy podbudowane równie solidnymi argumentami. Wartością nadrzędną będzie LOGIKA, a elementami poddawanymi surowej krytyce wszelkie irracjonalne "mody" oraz "trendy".

I jakkolwiek treści podejmować będą na ogół poważne tematy biznesowe, to jednak w przekazie wyraźnie da się wyczuć cokolwiek humorystyczną nutę.

 

 

 


  


 

 

 

 

 

 

© 2019 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved. Created by REAL PASSION.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa, woj. mazowieckie

Polska                                               

___________________________________________________________________

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951,

EURO NIP: PL 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004